jozefpark startsein bouw

Wethouder Anne de Jong geeft startsein voor de bouw

Onder toeziend oog van Patrick Jansen en Peter Letschert van projectontwikkelaar Renward en het team van aannemer Weboma heeft op donderdag 17 juni jl. wethouder Anne de Jong de officiële handeling verricht voor de bouw van acht eengezinswoningen en stallingsgarage in Jozefpark. Met het slaan van de eerste paal komt Jozefpark een stap dichterbij de realisatie van een duurzaam en woonklaar nieuwbouwproject in het hart van de Bollenstreek.

Aan de rand van het centrum van Hillegom en gelegen aan het park is er volop bouwactiviteit. Na de contractvorming tussen de gemeente en projectontwikkelaar Renward is begin 2020 het bestemmingsplan Jozefpark door de raad vastgesteld en goedgekeurd. ‘Het bestemmingsplan is zonder bezwaren aangenomen. Dat zegt iets over het politieke draagvlak van deze bijzondere gebiedsontwikkeling’, zegt Peter Letschert van Renward. ‘Samen met de gemeente hebben we de plannen voor de inrichting uitgewerkt, zijn we gesprekken aangegaan met omwonenden en heeft er overleg plaatsgevonden met Stichting Behoud Jozefkerk’, vervolgt Letschert. ‘Het is mooi om te zien hoe positief belanghebbenden hebben gereageerd op de komst van Jozefpark en dat we hier nu staan om deze mijlpaal met elkaar te vieren.’

Behoud kerkelijk erfgoed

In Jozefpark is veel aandacht besteed aan het behoud van het kerkelijk erfgoed, dat een zorgbestemming krijgt. Zo biedt de Jozefkerk straks huisvesting aan cliënten van de Korian Groep, die 24 uur per dag zorg nodig hebben. In de pastorie komt een zorghotel en worden er in het Theresiahuis tien zorgeenheden ontwikkeld voor mensen die lichte zorg nodig hebben.

Huur- en koopwoningen

Naast de zorgbestemming, biedt Jozefpark ook een palet aan stijlvolle huur- en koopwoningen. Vernoemd naar de voormalige muziekvereniging op deze locatie komen er in het op een stallingsgarage gebouwde Crescendo-gebouw 24 huur- en 10 koopappartementen. Alle appartementen zijn, op één na, inmiddels verkocht. De huurappartementen zullen een half jaar voor oplevering aan de markt worden aangeboden. Dit geldt ook voor de twaalf huurappartementen die in de voormalige Jozefschool worden gerealiseerd. Dat deze groene en historische locatie populair is, bleek wel uit de succesvolle verkoop van de duurzame en woonklare appartementen en eengezinswoningen eind 2020.

Peter Letschert: ‘Na de succesvolle verkoop en de voorzieningen die we hebben getroffen aan het openbare groen, zoals het verhuizen van de grote plataan aan de Hoofdstraat, geven we het stokje graag door aan aannemer Weboma. Samen verrijken we het woningaanbod in Hillegom met 54 hoogwaardig afgewerkte wooneenheden. Ik wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om toekomstige bewoners veel woonplezier en voorpret te wensen richting het betrekken van hun nieuwe woning in Jozefpark’, sluit de projectontwikkelaar uit Haarlem af.