Vragen over de huur

Wanneer vindt de oplevering plaats?

Naar verwachting worden de appartementen voor de zomer opgeleverd.

Voor hoe lang moet ik minimaal huren?

12 maanden, met een minimale opzegtermijn van 2 maanden

Ik ben met pensioen. Mag ik huren?

Ja, mits uw inkomen en/of vermogen toereikend is. Ter beoordeling aan verhuurder.

Ik ben zelfstandige. Mag ik huren?

Ja, mits uw inkomen/omzet toereikend is. Aan te leveren documenten jaarrekening van de afgelopen drie jaar en prognose huidig jaar. Ter beoordeling aan verhuurder.

Ik werk in loondienst. Mag ik huren?

Ja, mits het (bruto)inkomen minimaal drie keer de maandhuur bedraagt. Geldt ook als er meer dan één persoon huurt. Ter beoordeling aan verhuurder.

Mag ik huren met vrienden?

Ja, dat mag met maximaal 3 volwassen personen op één huurcontract. Ter beoordeling aan verhuurder.

Kan de huurovereenkomst op meerdere namen worden gezet?

Ja, de huurovereenkomst mag op meerdere namen worden gezet. Ter beoordeling aan verhuurder.

Zijn huisdieren toegestaan?

Ja, mits deze geen (over)last veroorzaken voor uw medebewoners. Lees hierover tevens het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde huisregels.

Tot welk moment is de huidige huurprijs geldig?

Een huurovereenkomst voor Crescendo kent een huurvaste periode tot en met 30 juni 2024. Daarna zal huurverhoging kunnen worden doorgevoerd.

Praktische zaken

Is er een lift?

Ja, in het gebouw is een lift aanwezig. De lift gaat zelfs tot in de parkeerkelder.

Is het gebouw rolstoeltoegankelijk?

Ja, via de hellingbaan bij de hoofdentree.

Waar laat ik mijn (huishoudelijk) afval?

In de directe omgeving van Crescendo bevinden zich diverse mogelijkheden om gescheiden uw afval aan te bieden.

Waar parkeer ik mijn fiets of scootmobiel?

Op de begane grond, naast de entree, bevindt zich een ruime, algemene fietsenstalling. Voor zowel een diversiteit aan fietsen als voor bijvoorbeeld scootmobielen.

Is er zonwering aan de buitenzijde van mijn appartement?

Nee, aan de buitenkant bevindt zich geen zonwering. Desgewenst kunt u dit voor eigen rekening aan de binnenzijde van uw huurappartement aanbrengen.

Aan welke regels moet ik mij houden als huurder?

Voor een optimaal woongenot voor iedere bewoner, worden enkele afspraken met elkaar gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst. Iedere huurder dient zich hier aan te houden. Hetzelfde geldt voor de van toepassing zijnde huisregels.

Mag ik (bouwkundige) wijzigingen aanbrengen in mijn appartement?

Nee, u huurt het appartement zoals het aan u is opgeleverd. Hier wordt bij de oplevering een zogenaamd proces verbaal van oplevering van opgemaakt. Dit gewaarmerkte document maakt tevens deel uit van de huurovereenkomst en betekent dat er geen bouwkundige wijzigingen mogen worden aangebracht.

Mag ik boren in de muren van mijn appartement?

Nee, er mag niet in de muren en vloeren geboord worden.

Mag ik muziek maken of een instrument bespelen?

Dat mag. Mits in lijn met hetgeen staat omschreven in het huishoudelijk reglement en de huisregels. En natuurlijk mag het geen (over)last veroorzaken voor andere bewoners.

Hoe groot zijn de balkons en terrassen?

Dat is voor ieder appartement verschillend en varieren in grootte van bijna 8 m2 tot ruim 16 m2 voor de balkons en van ruim 19 m2 tot ruim 31 m2 voor de terrassen op de begane grond.

Mag ik barbecueën op mijn terras/balkon?

Nee, dat is niet toegestaan.

Energie

Hoe regel ik mijn energieleverancier?

U huurt een gasloos appartement. Dus volledig elektrisch. Voor het gebruik van de installatie om te verwarmen en koelen sluit u een separate overeenkomst af met Homeward Energy B.V. Voor het individuele electriciteitsverbruik en telefonie/kabel/internet sluit u een contract met een leverancier naar keuze.

Kan ik mijn appartement voor aanvang van de huur bekijken?

Jazeker, persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Wij bieden elke huurder de gelegenheid het gehuurde appartement voor aanvang van de huur te bezichtigen.

Ben ik vrij om ook met een ander bedrijf dan Homeward Energy BV een overeenkomst te sluiten?

Nee, die mogelijkheid bestaat niet. Overigens dient Homeward Energy BV marktconformevoorwaarden en kosten te hanteren conform de eisen van de Warmtewet.

Parkeren

Huur ik het appartement inclusief parkeerplaats?

Ja, in de huursom is voor 22 van de 24 appartementen een parkeerplaats opgenomen in de stallingsgarage. Voor de appartementen 7E en 7M is geen parkeerplaats in de stallingsgarage beschikbaar.

Kan ik mijn elektrische auto opladen in de parkeergarage?

Er is een mogelijkheid een laadpaal te huren.

Waar kan bezoek parkeren?

Uw bezoek kan in de directe omgeving van Crescendo parkeren op een van de openbare parkeerplaatsen.

Overig

Wat mag ik aan bijkomende kosten verwachten?

Ja. Dit betreft kosten voor bijvoorbeeld internet, de gemeentelijke belastingen, afvalstoffenheffingen en electraverbruik.

Welke services kan ik in het gebouw verwachten?

In de entree van Crescendo wordt een wand ingericht met afsluitbare kastruimten van verschillende formaten. Hier kunnen bezorgers pakketzendingen in kwijt, die niet in uw postbus passen. Zij plaatsen eenvoudigweg de pakketten in een van de afsluitbare boxen, appen u de code en u kunt bij thuiskomst de box met de code openen en het pakket uitnemen. U hoeft hiervoor dus nooit meer thuis te blijven.

Zijn er servicekosten naast de huursom die verschuldigd is?

Ja, dat is afhankelijk van de grootte van het appartement. De kosten zijn uitgedrukt in een % van de huursom en moeten nog definitief worden vastgesteld. In het algemeen liggen de te hanteren % in de bandbreedte van 6% tot en met 9% van de huursom.

Hoe worden de appartementen opgeleverd?

Ieder appartement beschikt over een luxe keuken, badkamer en toilet. De wanden zijn voorzien van Briljant spuitwerk en de vloeren hebben een houtlook-pvc vloerafwerking. Plafonds zijn voorzien van spuitwerk.

Hoeveel verdiepingen telt het gebouw?

Het gebouw Crescendo bestaat uit in totaal zes woonlagen en een stallingsgarage. In totaal omvat Crescendo 34 appartementen, waarvan 24 huur en 10 koop.